Stacey Martin of Expat Advisors Community

@blintro4037 active 9 months, 4 weeks ago

 

中文
VIETNAM
 • Introducer

  Stacey Martin of Expat Advisors Community

  My Story Is

   
  Hello – I am Stacey Martin, Founder of Expat Advisors Community & Investor Visa Consultant

   

  Service Offering

   

  With the ability to make the complex simple, Stacey can identify key aspects of the business owners vision that will resonate with potential investors with aligned objectives.

   

  Why Open Sesame

   

  Having attended numerous business delegations to Hong Kong and China, Stacey has a unique insight into emerging opportunities in Asia and experience with what these new investors are looking for.

   

  Through the Expat Advisors Community professional network, Stacey can connect the most appropriate professional to deliver an end-to-end solution.
   

  Business Background

   

  Stacey Martin has an extensive background in financial services, from foreign exchange for international trade, to wealth management advice for high-net worth individuals and business owners working across jurisdictions, and investment solutions for the Significant Investor Visa program, predominantly attracting Chinese migrants.

   

  Contact Details
   
  Email:         stacey.martin@expatadvisorscommunity.com.au
   
  Website:    www.expatadvisorscommunity.com.au
   
  WhatsApp Mobile:       +61 413 127 677
   
  WeChat:    staceym97
   
  Skype:        stacey.martin97
   
  Address: Level 24, International Tower Three, 300 Barangaroo Ave, Barangaroo, NSW 2000

 • Relationship Manager

  Expat Advisors Community – http://www.expatadvisorscommunity.com.au

  VIETNAM

   
  Stacey Martin – Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Về Nông Trang và Tài Chính
   
  Nhà sáng lập Cộng Đồng Tư Vấn Lao Động Nước Ngoài & Tư Vấn Thị Thực Đầu Tư
   
  Kinh Nghiệm Kinh Doanh
   
  Stacey Martin có nhiều kinh nghiệm trong các dịch vụ tài chính, từ thị trường ngoại hối cho thương mại quốc tế, đến tư vấn quản lý tài sản cho những người có thu nhập cao và các chủ doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường đa pháp lý, và các giải pháp đầu tư cho chương trình Thị Thực Nhà Đầu Tư Tài Năng, chủ yếu thu hút những người nhập cư đến từ Trung Quốc.
   
  Tại Sao Nông Trang Và Tài Chính
   
  Từng tham gia nhiều đoàn đại biểu doanh nghiệp đến Hong Kong và Trung Quốc, Stacey có được một cái nhìn độc đáo về các cơ hội đang nổi lên tại Châu Á và biết được điều gì các nhà đầu tư Trung Quốc đang tìm kiếm.

   

  Cung Cấp Dịch Vụ
   
  Với khả năng làm cho những điều phức tạp trở nên đơn giản, Stacey có thể xác định những khía cạnh then chốt trong tầm nhìn của các chủ doanh nghiệp mà sẽ cộng hưởng với những nhà đầu tư tiềm năng có các mục tiêu phù hợp.
   
  Thông qua mạng lưới kết nối chuyên môn Cộng Đồng Từ Vấn Lao Động Nước Ngoài, Stacey có thể kết nối với chuyên gia thích hợp nhất để cho ra một giải pháp từ đầu đến cuối.

   

  Thông Tin Liên Hệ
   
  Email:         stacey.martin@expatadvisorscommunity.com.au
   
  Website:    www.expatadvisorscommunity.com.au
   
  Điện thoại:       +61 (0) 413 127 677
   
  WeChat:     staceym97
   
  Skype:        stacey.martin97
   
  Địa chỉ:    Level 24, International Tower Three, 300 Barangaroo Ave, Barangaroo, NSW 2000

 • 中文
  Introducer

  Stacey Martin of Expat Advisors Community

  My Story Is

   
  Hello – I am Stacey Martin, Founder of Expat Advisors Community & Investor Visa Consultant

   

  Service Offering

   

  With the ability to make the complex simple, Stacey can identify key aspects of the business owners vision that will resonate with potential investors with aligned objectives.

   

  Why Open Sesame

   

  Having attended numerous business delegations to Hong Kong and China, Stacey has a unique insight into emerging opportunities in Asia and experience with what these new investors are looking for.

   

  Through the Expat Advisors Community professional network, Stacey can connect the most appropriate professional to deliver an end-to-end solution.
   

  Business Background

   

  Stacey Martin has an extensive background in financial services, from foreign exchange for international trade, to wealth management advice for high-net worth individuals and business owners working across jurisdictions, and investment solutions for the Significant Investor Visa program, predominantly attracting Chinese migrants.

   

  Contact Details
   
  Email:         stacey.martin@expatadvisorscommunity.com.au
   
  Website:    www.expatadvisorscommunity.com.au
   
  WhatsApp Mobile:       +61 413 127 677
   
  WeChat:    staceym97
   
  Skype:        stacey.martin97
   
  Address: Level 24, International Tower Three, 300 Barangaroo Ave, Barangaroo, NSW 2000

 • VIETNAM
  Relationship Manager

  Expat Advisors Community – http://www.expatadvisorscommunity.com.au

  VIETNAM

   
  Stacey Martin – Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Về Nông Trang và Tài Chính
   
  Nhà sáng lập Cộng Đồng Tư Vấn Lao Động Nước Ngoài & Tư Vấn Thị Thực Đầu Tư
   
  Kinh Nghiệm Kinh Doanh
   
  Stacey Martin có nhiều kinh nghiệm trong các dịch vụ tài chính, từ thị trường ngoại hối cho thương mại quốc tế, đến tư vấn quản lý tài sản cho những người có thu nhập cao và các chủ doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường đa pháp lý, và các giải pháp đầu tư cho chương trình Thị Thực Nhà Đầu Tư Tài Năng, chủ yếu thu hút những người nhập cư đến từ Trung Quốc.
   
  Tại Sao Nông Trang Và Tài Chính
   
  Từng tham gia nhiều đoàn đại biểu doanh nghiệp đến Hong Kong và Trung Quốc, Stacey có được một cái nhìn độc đáo về các cơ hội đang nổi lên tại Châu Á và biết được điều gì các nhà đầu tư Trung Quốc đang tìm kiếm.

   

  Cung Cấp Dịch Vụ
   
  Với khả năng làm cho những điều phức tạp trở nên đơn giản, Stacey có thể xác định những khía cạnh then chốt trong tầm nhìn của các chủ doanh nghiệp mà sẽ cộng hưởng với những nhà đầu tư tiềm năng có các mục tiêu phù hợp.
   
  Thông qua mạng lưới kết nối chuyên môn Cộng Đồng Từ Vấn Lao Động Nước Ngoài, Stacey có thể kết nối với chuyên gia thích hợp nhất để cho ra một giải pháp từ đầu đến cuối.

   

  Thông Tin Liên Hệ
   
  Email:         stacey.martin@expatadvisorscommunity.com.au
   
  Website:    www.expatadvisorscommunity.com.au
   
  Điện thoại:       +61 (0) 413 127 677
   
  WeChat:     staceym97
   
  Skype:        stacey.martin97
   
  Địa chỉ:    Level 24, International Tower Three, 300 Barangaroo Ave, Barangaroo, NSW 2000

 • Story Data
  I Am

  a Farmer with Assets

  I Seek

  an Investor with Capital

  Name

  Stacey Martin of Expat Advisors Community

  Country

  Australia

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

 
×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up